Dobrodošli u online šoping centar opreme za ugostiteljstvo

+381 63 226 338

ugo@eunet.rs

MANJERKA-TERMOS

Manjirka- Termos za prenos hrane i tecnosti

Termos izolovana posuda za skladištenje koja znatno produžava vreme tokom koga njen sadržaj ostaje topliji ili hladniji od okruženja.

Vakuumski flask se sastoji od dve posude, jedna postavljena u drugu i spojene na vratu. U prostoru između dva suda je delimično evakuisan vazduh, čime se stvara parcijalni vakuum koji smanjuje provođenje toplote ili konvekciju.